Notariusz

Ewelina Mackiewicz

Notariusz Ewelina Mackiewicz

W 2010 roku z wyróżnieniem ukończyła dzienne studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała pod patronatem prof. dr hab. Elżbiety Skowrońskiej-Bocian z zakresu prawa spadkowego. Już podczas studiów rozpoczęła pracę w kancelarii notarialnej, zdobywając doświadczenie pod okiem doświadczonych notariuszy.

W latach 2011 – 2013 roku odbywała etatową aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Warszawie; w 2013 roku zdała egzamin notarialny, co pozwoliło jej na rozpoczęcie pracy jako zastępca notarialny. W tym charakterze pracowała od 2014 roku.
Nominację na notariusza otrzymała w lutym 2016 roku.

Telefon kontaktowy: 507-139-178