Czynności notarialne

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług począwszy od udzielania porad prawnych, poprzez sporządzanie aktów notarialnych. Zgodnie z przepisami notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Co do zasady, czynności notarialne dokonujemy w lokalu kancelarii notarialnej, jednakże możemy jej dokonać także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Poniżej przedstawimy przykładowe czynności jakie można dokonać w Kancelarii Notarialnej: